คณะสังคมศาสตร์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 113,3113
Device Name : คณะสังคมศาสตร์ 
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/25
UpLink To : H3C

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)