คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 10

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/sec
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 125,3125
Device Name : คณะวิทยาศาสตร์ 
UpLink Port : GigabitEthernet 0/1
UpLink To : Alcatel 7800

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Core Switch - Alcatel 7800 port 5/2

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph