อาคารสโมสรนิสิตแพทย์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 129
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/26
UpLink To : คณะพยาบาลศาสตร์

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Distribute Switch - HP A5500 GigabitEthernet 1/0/18

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph