อาคารคอนโด A, B และ C

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 125
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/24
UpLink To : HP A7506

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)