อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ 1

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : UTP
VLAN : 124
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/23
UpLink To : หอพักบุคลากรทางการแพทย์ 2

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Access Switch - หอพักบุคลากรทางการแพทย์ 2 GigabitEthernet 1/0/18

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph