คณะวิศวกรรม เครื่องกล

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Single Mode
VLAN : 115
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/26
UpLink To : HP A7506

Throughput Graph (Hourly)

Gateway : Core Switch - HP A7506 GigabitEthernet 3/0/4

Throughput Graph (Daily)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)

Packets Graph

Errors Graph