อาคารอำนวยการ

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ : Fiber Optic - Multi Mode
VLAN : 111
UpLink Port : GigabitEthernet 1/0/26
UpLink To : HP A7506

Throughput Graph (Hourly)

 

   
Gateway : Core Switch - HP A7506 GigabitEthernet3/0/1  
 
   
Throughput Graph (Daily)  
 
   
Throughput Graph (Weekly)  
 
   
Throughput Graph (Monthly)  
 
   
Throughput Graph (Yearly)   
 
   
Packets Graph  
 
   
Errors Graph