องครักษ์ เชื่อมต่อไปยัง UniNet

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
ISP : UNINET
Gateway : H3C port 5/0/35

Throughput Graph (Hourly)

Throughput Graph (16 Hours)

Throughput Graph (5 Day)

Throughput Graph (Weekly)

Throughput Graph (Monthly)

Throughput Graph (Yearly)