มศว ประสานมิตร เชื่อมต่อไปยัง มศว องครักษ์

ช่องสัญญาณ : 1000 Mbits/s
ISP : True
Gateway : Core_HP 7506 ONK port 5/0/4
 

Throughput Graph (Hourly)

 


Throughput Graph (Daily)

 


Throughput Graph (Weekly)

 


Throughput Graph (Monthly)

 


Throughput Graph (Yearly)